Skip to main content
Polska Sp. z o.o. | Master Franchisee
 

Ta strona korzysta z ciasteczek.
Więcej możesz dowiedzieć się tutaj

Rozwiązania do zarządzania sprzedażą

Dowiedz się, jak poprowadzić swój zespół ku sukcesowi.

MENEDŻEROWIE SPRZEDAŻY MAJĄ WIELE ZADAŃ

Przełożony, trener, mentor

Jako menedżer sprzedaży (lub właściciel firmy zmuszony do zarządzania sprzedażą) musisz stworzyć ramy zarządzania oparte o produktywne zachowanie, współpracę i poczucie odpowiedzialności. Wiesz, jak tego dokonać?

Wszystko zaczyna się od umieszczenia właściwych osób na właściwych stanowiskach... Jak wybierać i zatrudniać najlepszych sprzedawców? Jak skutecznie wdrażać ich do firmy, aby zmaksymalizować ich wydajność? Pamiętaj, że rekrutowanie i zatrudnianie najlepiej dobranych kandydatów to coś więcej niż stawianie na najsilniejsze CV czy też poleganie na własnych umiejętnościach rekrutacyjnych.

Następnie, gdy już będziesz dysponować odpowiednim zespołem, musisz w należyty sposób kierować nim, motywować go i szkolić, aby ten sprzedawał Twoje produkty lub usługi. Jaki jest najbardziej skuteczny sposób, aby to zrobić? Jak możesz motywować swój zespół sprzedaży, aby osiągał pożądane wyniki?

Po zbudowaniu dobrego zespołu musisz zmaksymalizować wydajność każdego pracownika, aby zwiększyć sprzedaż. Czy wiesz, jak w wiarygodny sposób prognozować lejek sprzedaży zespołu? Jak sprawdzać, czy prognozy te będą możliwe do osiągnięcia?

Menedżerowie sprzedaży muszą konsekwentnie i w rzetelny sposób pełnić poniższe funkcje, aby zespół sprzedaży odnosił sukcesy.

  • Rekrutowanie i zatrudnianie idealnych kandydatów w celu zbudowania silnego, produktywnego zespołu sprzedaży

  • Prowadzenie zespołu sprzedaży, stawianie jasnych oczekiwań i budowanie poczucia odpowiedzialności

  • Maksymalizowanie wydajności zespołu w celu osiągnięcia jego pełnego potencjału