Skip to main content
Polska Sp. z o.o. | Master Franchisee

Skontaktuj się z nami

 Sandler Training Polska

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sandler Training Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa, dalej my. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie prowadzenia komunikacji z użytkownikami naszej strony internetowej. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom odbiorców:osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Twoich danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe; podmiotom przetwarzającym – podmiotom zewnętrznym, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. utrzymanie strony internetowej; innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa. Ponieważ dostawcą usług hostingowych naszej poczty elektronicznej oraz strony internetowej jest Sandler System Inc., informujemy, że Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych, tj. do państwa trzeciego, w którym zapewniamy odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach możesz uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane na tej stronie powyżej lub przez formularz kontaktowy. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe jednak wyłącznie w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń i do momentu ich przedawnienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do tego abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Wyślij
Poprzez wypełnienie formularza wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Sandler Training. Mogę wypisać się w dowolnym momencie.

Sandler Training Polska

Adres: ul. Flisa 4, Warszawa 02-247, Polska

Tel.: +48 787 078 018

Email: kontakt@stpl.pl

KRS: 0000039323
NIP: 5251475766
REGON: 012165772
Kapitał zakładowy 50.000zł. Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego