Skip to main content
Polska Sp. z o.o. | Master Franchisee

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

[data wejścia w życie: 25 maja 2018]

 

Zawartość treści:
I. Administrator
II. Proces przetwarzania danych osobowych
III. Polityka plików cookies
IV. Postanowienia końcowe

I. Administrator

Administratorem strony internetowej www.sandler-pl.com oraz administratorem danych osobowych osób wysyłających zapytanie poprzez formularz kontaktowy oraz kontaktujących się na podane w zakładce „Kontakt” dane kontaktowe jest Sandler Training Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Flisa 4 (02-247 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039323, posiadająca numer NIP: 5251475766 oraz numer REGON: 012165772, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, dalej: my.

II. Proces przetwarzania danych osobowych

Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.
W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 RODO, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu według następującego porządku:

 1. Cel przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych,
 2. Odbiorcy danych osobowych,
 3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
 4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 5. Konsekwencje niepodania danych osobowych,
 6. Bezpieczeństwo danych osobowych.

 

1. Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych

Cele przetwarzania  danych osobowych

 • prowadzenie działań marketingowych, w tym wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną
 • udzielenie odpowiedzi na zapytanie, w zależności od potrzeb – podjęcie działań zgodnie z życzeniem osoby kontaktującej się

Podstawa prawna

 • zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • zgoda z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.; dalej: UŚUDE
 • prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przechowywania danych osobowych

 • do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania lub wycofania zgody
 • niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub podjęcia działań zgodnie z życzeniem osoby kontaktującej się

 

 

 

2. Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe udostępniamy wyłącznie trzem grupom podmiotów. W pierwszej kolejności są to nasi pracownicy i współpracownicy, którzy zajmują się obsługą kierowanych do nas zapytań i muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im zadań służbowych. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie danych osobowych wydajemy odpowiednie upoważnienie. Podane nam dane osobowe udostępniamy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań, np. dostawcy usług IT, utrzymanie strony internetowej. W takim przypadku przekazanie danych następuje na podstawie podpisanych umów powierzenia do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. W pewnych sytuacjach możemy także przekazać przetwarzane przez nas dane innym odbiorcom, np. administratorom serwisów społecznościowych, z którymi jest zintegrowana nasza strona. Czynimy to jednak jedynie w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach lub za zgodą osoby, której dane dotyczą.

 

 

3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Ponieważ dostawcą usług hostingowych naszej poczty elektronicznej oraz strony internetowej jest Sandler System Inc., informujemy, że podane nam dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych, tj. do państwa trzeciego, w którym zapewniamy odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach można uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane na tej stronie lub przez formularz kontaktowy.

 

4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie kontaktującej się przysługują następujące uprawnienia:

Uprawnienie Podstawa prawna przetwarzania
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgoda na przesyłanie informacji droga elektroniczną (art. 10 ust. 2 UŚUDE)
prawo cofnięcia wyrażonej zgody TAK NIE TAK
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych TAK TAK NIE
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych TAK TAK NIE
prawo przeniesienia danych osobowych NIE NIE NIE
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych NIE TAK NIE
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych TAK TAK

NIE

 

 

Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody może nastąpić w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu na dane kontaktowe podane poniżej.

 

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Zaniechanie podania danych uniemożliwi nam prowadzenie działań marketingowych lub udzielenie odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych stanowi dla nas cel priorytetowy. W związku z tym podejmujemy jak najdalej idące kroki, aby przetwarzane dane osobowe zostały należycie zabezpieczone. Śródki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów RODO, a także adekwatne do poziomu potencjalnego ryzyka ich naruszenia, które poddajemy bieżącej ocenie.

 

III. Polityka plików cookies

1. Podstawowe informacje o ciasteczkach

Ciasteczka (pliki cookies) są niewielkimi plikami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie), w którym są przechowywane ustawienia i inne informacje wykorzystywane przez odwiedzane przez użytkownika witryny internetowe. Pliki cookies, z których korzysta witryna, po uzyskaniu zgody użytkownika, przesyłane są do używanej przez niego przeglądarki i tam zapisywane; podczas kolejnych odwiedzin strony przeglądarka przesyła witrynie informację o przechowywanych ciasteczkach.
Wyróżniamy następujące typy ciasteczek:

 • ciasteczka własne witryny, które zawierają informacje możliwe do zdekodowania wyłącznie przez odwiedzaną w danym momencie stronę internetową;
 • ciasteczka stron trzecich, które nie są generowane przez odwiedzaną stronę internetową, a wyłącznie przez witryny, z którymi ta pierwsza jest zintegrowana. W przypadku plików tego rodzaju administrator odwiedzanej witryny nie ma wpływu na zakres pozyskiwanych informacji i nie odpowiada za należytą ochronę prywatności osób, których dane są gromadzone przez stronę trzecią;
 • ciasteczka trwałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam aż do momentu ich usunięcia przez użytkownika za pomocą odpowiednich narzędzi przeglądarki;
 • ciasteczka sesyjne, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam aż do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Po zakończeniu sesji zapisywane informacje zostają trwale usunięte z pamięci urządzenia końcowego użytkownika.

Szczegółowe informacje o ciasteczkach wykorzystywanych przez naszą stronę internetową zostały opisane poniżej.

 

2. Ciasteczka i inne narzędzia wykorzystywane przez naszą witrynę

A. Cele korzystania z ciasteczek
Komunikacja pomiędzy naszą witryną a przeglądarką użytkownika, którą umożliwiają pliki cookies własne witryny, podporządkowana jest każdorazowo podstawowemu celowi, jakim jest optymalizacja serwisu pod kątem potrzeb jego użytkowników. Służą temu zarówno ciasteczka funkcjonalne, jak i statystyczne. Poszczególne cele, które realizują wykorzystywane ciasteczka, zostały dokładnie określone w zestawieniu poniżej. Są nimi w szczególności:

 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • zapewnienie synchronizacji pomiędzy stroną a przeglądarką użytkownika;
 • śledzenie aktywności użytkowników odwiedzających witrynę.

Niektóre pliki cookies stron trzecich mogą przetwarzać informację o wizycie na naszej stronie w celu optymalizacji i dostosowania treści marketingowych do potrzeb i zainteresowań użytkowników. W takim przypadku nie mamy wpływu na działania podejmowane przez administratorów stron trzecich.

B. Rodzaje wykorzystywanych ciasteczek i narzędzi statystycznych
Nasza witryna wykorzystuje następujące narzędzia informatyczne:

 • Google Analytics. Korzystanie z tej usługi pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, a w konsekwencji pozwala na jej ulepszanie w oparciu o zgromadzone dane statystyczne. Informacje te nie są kojarzone z innymi danymi o użytkowniku przetwarzanymi przez Google. W związku z tym, że dostawcą usługi Google Analytics jest Google LLC z siedzibą w Mountain View, dane dotyczące korzystania z naszej witryny mogą być przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Przekazywane dane pozostają jednak pod ochroną Tarczy Prywatności, co oznacza, iż Google Inc. zapewnia co najmniej równorzędny standard ochrony danych jak ten gwarantowany przepisami europejskimi. Pomimo tego, w trosce o poufność danych użytkowników strony, korzystamy m.in. z funkcji skracania adresu IP urządzeń końcowych użytkowników.

Usługodawca Cel ciasteczka Nazwa ciasteczka Okres przechowywania
Google Narzędzia statystyczne wykorzystywane przez Google Analytics i Google AdWords 1P_JAR
APISID
HSID
NID
OGPC
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
DV
_ga
Od 2 miesięcy do 2 lat

 • Wtyczki do serwisów społecznościowych. Na naszej stronie internetowej znajdują się wtyczki do takich portali społecznościowych jak LinkedIn i YouTube. Korzystając z witryny, użytkownik musi zatem liczyć się z tym, że informacja o wizycie na naszej stronie znajdzie się w posiadaniu administratorów ww. portali i to nawet wtedy, gdy użytkownik nie zarejestrował konta w danym serwisie. Informacja taka jest automatycznie przesyłana do serwera danego administratora i tam przez niego przechowywana, niekiedy również na terenie Stanów Zjednoczonych. W przypadku, gdy użytkownik w momencie odwiedzin na naszej stronie jest zalogowany na jednym z ww. serwisów, administrator portalu będzie mógł skojarzyć tę wizytę z jego profilem. Podobnie naciśniecie przycisku „Udostępnij” wiąże się z przesłaniem odpowiedniego komunikatu do serwera właściwego administratora i ujawnieniem tego działania wobec innych użytkowników korzystających z usług danego serwisu. Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony prywatności użytkownik znajdzie na stronach poszczególnych serwisów.
 • Inne ciasteczka. Oprócz usługi Google Analytics oraz wtyczek, strona korzysta z innych plików cookies usystematyzowanych w poniższej tabeli.

Usługodawca Cel ciasteczka Nazwa ciasteczka Okres przechowywania
Ciasteczka własne witryny
- Zapewnienie synchronizacji pomiędzy stroną a przeglądarką użytkownika X-Mapping-fjhppofk
webber
PHPSESSID
Do 24h
Ciasteczka stron trzecich
Infusionsoft

Śledzenie aktywności użytkowników odwiedzających witrynę

_cfduid
_ga
ajs_anonymous_id
ajs_user_id
infusionsoftCustomer
utag_main
InfusionsoftTrackingCookie
do 1 roku

 

C. Kojarzenie danych z konkretnymi użytkownikami
Stosując ww. narzędzia informatyczne, nie zabiegamy o identyfikację osób odwiedzających naszą stronę internetową. Dlatego też wykorzystywane przez nas ciasteczka nie kojarzoną zebranych danych z konkretnymi osobami. Uwaga ta nie dotyczy jednak ciasteczek stron trzecich, które w pewnych sytuacjach mogą wiązać informację o wizycie na naszej witrynie z danymi identyfikującymi konkretną osobę (zob. Wtyczki do serwisów społecznościowych).

3. Dezaktywacja ciasteczek i innych narzędzi wykorzystywanych przez stronę

A. Zgoda na przechowywanie ciasteczek i jej wycofanie
Wchodząc pierwszy raz na naszą witrynę, każdy użytkownik jest proszony o wyrażenie zgody na przechowywanie ciasteczek na jego urządzeniu końcowym. Wymóg pozyskania takiej zgody wynika z obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności art. 172 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954, ze zm.), dalej: PT.
Informujemy, że w dowolnym momencie użytkownik może zrezygnować z dalszego przechowywania ciasteczek przez odpowiednie skonfigurowanie ustawień swojej przeglądarki internetowej. W zależności od tego, kto jest dostawcą przeglądarki, administrowanie plikami cookies może przebiegać w różny sposób. Zazwyczaj można to uczynić za pomocą menu pomocniczego przeglądarki, wybierając takie opcje jak „Ustawienia” czy „Preferencje”. Uzyskując dostęp do zasobu przechowywanych plików cookies, użytkownik może wybrać te z nich, które chciałby usunąć.
Usuwając ciasteczka własne naszej witryny, użytkownik musi być jednak świadomy tego, iż może to wpłynąć na jej funkcjonowanie, a nawet uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z niektórych jej właściwości.

B. Blokowanie narzędzi Google Analytics
Aby uniknąć gromadzenia danych przez Google Analytics, użytkownik powinien zainstalować wtyczkę do swojej przeglądarki internetowej, która znajduje się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

C. Dezaktywacja wtyczek do serwisów społecznościowych
Użytkownik może uniemożliwić załadowanie wtyczek na naszej stronie, stosując odpowiednie rozszerzenie swojej przeglądarki internetowej takie jak blokowanie skryptów. Aby ograniczyć skojarzenie informacji o wizycie na naszej stronie z konkretnym profilem w serwisie społecznościowym, zaleca się, by użytkownik przed zaplanowaną wizytą wylogował się z poszczególnych serwisów oraz stosował narzędzia blokowania treści.

IV. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe zasady ochrony prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO, UŚUDE, PT oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres: sandler@sandler.pl, telefonicznie pod numer +48 22 577 40 99 lub korespondencyjnie na adres naszej siedziby.