Skip to main content
Polska Sp. z o.o. | Master Franchisee

Zespoły i specjaliści ds. sprzedaży

Sprawdzone metody dla początkujących i doświadczonych specjalistów pragnących rozwinąć swój warsztat

Pracuj mądrzej, nie ciężej.

Brak umiejętności zwiększania sprzedaży bardzo często przyczynia się do upadku firm. Sprzedawcy polegają zwykle w zbyt dużej mierze na swoich produktach/usługach i na własnej osobowości, w efekcie czego nie dostrzegają wagi zorganizowanej metodyki sprzedaży.

Jak to robimy

Przewidywalne wyniki w procesie pozyskiwania klientów to nie mit.

W przypadku małych zespołów ds. sprzedaży wyniki pozyskiwania mogą ulegać diametralnym zmianom na przestrzeni kolejnych miesięcy. Sandler Selling System pozwala ujednolicić rezultaty — sprawić, aby były one bardziej przewidywalne i godne zaufania.

 

Zespoły ds. sprzedaży dysponujące ograniczonym budżetem mogą wiele zyskać, korzystając ze społecznościowych narzędzi wspierających sprzedaż — takich jak LinkedIn. Tego typu narzędzia pozwalają ujednolicić uzyskiwane rezultaty, pozwalając sprzedawcom nawiązywać kontakty z potencjalnymi klientami, dobranymi wstępnie według branży, wielkości firmy lub innych kluczowych wskaźników.

Musisz jednak pamiętać, że jeśli nie posiadasz systemu, który w jasny sposób definiowałby cel poszukiwań, oraz systemu zapewniającego powtarzalność dalszych działań, takie podejście może prowadzić donikąd, powodując jedynie stratę czasu, który można było wykorzystać na finalizowanie sprzedaży.

Wykorzystując odpowiednie metodyki i techniki zdradzamy, jak skierować potencjalnego klienta do momentu finalizowania sprzedaży. Realizujemy projekty związane ze sprzedażą:

  • Sprzedaż małym i średnim firmom

  • Sprzedaż w środowisku przedsiębiorstw

  • Internetowe szkolenia utrwalające

Poznaj nasze programy szkoleniowe!