Skip to main content
Polska Sp. z o.o. | Master Franchisee

Akademia Zarządzania Sprzedażą

Program Rozwojowy AKADEMIA ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ pozwoli uczestnikom na poznanie najważniejszych założeń zarówno „twardego” jak i „miękkiego” zarządzania, ale również dostarczy im narzędzi, które podniosą poziom efektywności.

Sprawdź nadchodzące terminy!

Cele projektu

Projekt ten pozwoli Tobie:

 • Lepiej rozumieć zachowania i potencjał ludzi
 • Zwiększać odwagę, pewność siebie i poczucie własnej wartości
 • Skuteczniej się komunikować
 • Inspirować innych i wydobywać z nich to, co najlepsze
 • Wyznaczać zrozumiałe cele i opracowywać plany ich osiągnięcia
 • Określać ramy służące podejmowaniu lepszych decyzji
 • Wdrażać procesy skutecznego zarządzania czasem oraz innymi zasobami
 • Osiągać coraz trudniejsze cele w krótkim czasie

Menedżerowie

Szkolenie jest odpowiednie dla osób, które:

 • Szukają sposobów na powiększanie puli klientów, w sytuacji, kiedy przetrwanie ich przedsiębiorstwa jest związane z utrzymaniem nieustannej ekspansji
 • Zarządzają działem handlowym borykającym się z prognozami braku wzrostu sprzedaży
 • Doświadczają wysokiej rotacji w dziale handlowym i są zaangażowani w proces rekrutacji nowych handlowców
 • Tracą handlowców, w których szkolenie zainwestowali pokaźne zasoby, a którzy zasilają szeregi konkurencji
 • Nadzorują skomplikowane, wieloetapowe procesy handlowe, które wymagają głębokiej wiedzy branżowej

Program oparty o metodykę Sandlera to nie jednorazowe szkolenie, nakierowane na rozwój punktowych umiejętności, ale kompleksowy system (proces) edukacyjny, którego rezultatem jest trwała zmiana w sposobie sprzedawania i podejścia do klienta (tzw. kulturze sprzedażowej).
Dzięki rozłożeniu całego procesu w czasie, zróżnicowanej metodologii, stałemu monitoringowi i permanentnemu wsparciu merytorycznemu, „nowa” wiedza sprzedażowa jest przez uczestników lepiej przyswajana i szybciej staje się częścią ich repertuaru zachowań.

W trakcie procesu...

Improver to aplikacja, wirtualny coach, superwizor, który wyznacza zadania wdrożeniowe, sprawdza wiedzę, monitoruje poziom realizacji i zastosowania nowych technik, jednocześnie nagradza sukcesy. Wszyscy uczestnicy Improver biorą udział w rywalizacji o miano najlepszego „wdrożyciela” nowych kompetencji. Wirtualny „przyjaciel” przez cały czas czuwa i wspiera, w taki sposób, aby wzmacniać pożądane działania i eliminować błędy oraz złe nawyki. W praktyce uczestnicy otrzymują 1 misję dziennie do wykonania. Wszystko w lekkiej formie grywalizacji.

HARMONOGRAM

Dzień 1

Wprowadzenie do modelu Sandler Management Solutions, Definiowanie oczekiwań wobec sprzedawców. Stawianie celów, rozmowa delegująca, motywatory.

Dzień 2

Definiowanie wymagań stanowiska, monitorowanie kompetencji, kluczowe czynniki sukcesu, planowanie systemu monitorowania wyników, linia interwencji.

Dzień 3

Zarządzanie kompetencjami (model SEARCH, profil zwycięzcy, potrzeby grupy).

Dzień 4

Lejek rekrutacyjny, oytania rekrutacyjne, rozmowa rekrutacyjna.

Dzień 5

Proces uczenia i jego efektywność, techniki uczenia w trakcie wspólnej pracy (taśma filmowa, informacja zwrotna), prowadzenie mikro-treningów i "rebriefingów".

Dzień 6

Prowadzenie sesji coachingowych (definiowanie zagadnień coachingowych i ich realizacja), wspólne wizyty handlowe.

Dzień 7

Prowadzenie spotkań, sztuka inspirowania, menedżer jako lider.

Dzień 8

Trudne sytuacje menedżerskie, komunikacja z podwładnymi, komunikowanie zmian, prowadzenie spotkań, zarządzanie konfliktem w zespole

PAKIET OFERTOWY

W ramach oferty programu rozwojowo-szkoleniowego "Akademia Zarządzania Sprzedażą" prowadzonej według metodyki Sandler Training oferujemy następujące elementy:

 • Uczestnictwo w łącznie 8-dniowym programie szkoleniowo-rozwojowym, podzielonym na 4x2-dniowe sesje, w odstępach miesięcznych lub 16x0,5 dniowych spotkań online. Spotkania odbywają się w kameralnych kilkunastoosobowych grupach.
 • Uczestnictwo w badaniu kwestionariuszowym Extended DISC, pozwalającym na przygotowywanie indywidualnego planu pracy nad efektywnością osobistego stylu komunikowania się w kontakcie z klientami.
 • Samodzielną, indywidualną pracę między zajęciami nakierowaną na wdrożenie prowadzonych w trakcie sesji technik i elementów zarządzania. W trosce o jakość wdrożenia, uczestnicy otrzymają każdorazowo po sesji specjalne zadanie wdrożeniowe, które będzie monitorowane przez trenera prowadzącego.
 • Podręcznik na licencji Sandler Training, zawierający pełny materiał merytoryczny poruszany w trakcie szkoły oraz specjalnie opracowane materiały wspierające program (m.in. usprawniające indywidualną pracę wdrożeniową).
 • Udział każdego z uczestników procesu w projekcie grywalizacyjnym wykorzystującym Improver - mobilną aplikację, wirtualnego coacha, superwizora, który wyznacza zadania wdrożeniowe, sprawdza wiedzę, monitoruje poziom realizacji i zastosowania nowych technik, jednocześnie nagradza sukcesy i gani za zaniechania. Wirtualny "przyjaciel” przez cały czas czuwa i wspiera, w taki sposób, aby wzmacniać pożądane działania i eliminować błędy oraz złe nawyki.

 

Dofinansowanie

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenia, doradztwo, coaching i mentoring.
W zależności od województwa wynosi ono od 50% do nawet 80% i skierowane jest do przedsiębiorców (w tym sieci partnerskich, franczyzowych etc.) ze wszystkich województw, za wyjątkiem mazowieckiego i pomorskiego.

 

Planujesz szkolenie w firmie?

Wdrożenie planu rozwojowego?

Wyślij zapytanie, a wrócimy do Ciebie z indywidualną ofertą.


Wyślij
Poprzez wypełnienie formularza wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Sandler Training. Mogę wypisać się w dowolnym momencie.